like.png Lợi thế chuyên biệt
money.png Lợi thế so với ngân hàng

HFS & Lợi thế của dịch vụ tài chính chuyên biệt

Nội dung Ngân hàng HFS
wallet.png

Sản phẩm

  • Thông thường có một loại sản phẩm
  • Thường không cho vay bảo hiểm
  • Sản phẩm và dịch vụ trọn gói mang thương hiệu Hino uy tín Sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu khách hàng
  • Sản phẩm trọn gói, cho vay chasis, thùng và 100% bảo hiểm
wallet.png

Lãi suất

Một số ngân hàng có thể có lãi suất khuyến mại trong từng thời kỳ

Lãi suất ổn định và cạnh tranh trên thị trường

wallet.png

Tỷ lệ vay

Thông thường ở mức 70%

Lên đến 85%

wallet.png

Thời gian vay

Đa số khoảng 60 tháng

Lên đến 84 tháng

wallet.png

Phí

Một số ngân hàng có thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí công chứng, hoặc đảm bảo khoản vay

Không thu phí

wallet.png

Dịch vụ 1 cửa

Khách hàng đến ngân hàng và tiếp xúc với nhiều bộ phận

Dịch vụ " một cửa", khách hàng chỉ đến đại lý và sử dụng tất cả các dịch vụ tại đại lý, trong đó dịch vụ tài chính

wallet.png

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ công chứng, hoặc mang tới ngân hàng để so gốc

100% bằng chụp hình, khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh

wallet.png

Thủ tục giải ngân

Giải ngân sau khi đi đăng ký, thậm chí chỉ giải ngân khi có đăng ký gốc

100% giải ngân bằng chụp hình

Nhanh gọn tốc độ nhất, giải ngân trước khi đi đăng ký