Lợi thế chuyên biệt
Lợi thế so với ngân hàng

HFS & LỢI THẾ CỦA DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CHUYÊN BIỆT

Nội dung Ngân hàng HFS
wallet.png

Sản phẩm

 • Thông thường có một loại sản phẩm
 • Thường không cho vay bảo hiểm
 • Sản phẩm và dịch vụ trọn gói mang thương hiệu Hino uy tín Sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu khách hàng
 • Sản phẩm trọn gói, cho vay chasis, thùng và 100% bảo hiểm
wallet.png

Lãi suất

Một số ngân hàng có thể có lãi suất khuyến mại trong từng thời kỳ Lãi suất ổn định và cạnh tranh trên thị trường
wallet.png

Tỷ lệ vay

Thông thường ở mức 70% Lên đến 85%
wallet.png

Thời gian vay

Đa số khoảng 60 tháng Lên đến 84 tháng
wallet.png

Phí

Một số ngân hàng có thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí công chứng, hoặc đảm bảo khoản vay Không thu phí
wallet.png

Dịch vụ 1 cửa

Khách hàng đến ngân hàng và tiếp xúc với nhiều bộ phận Dịch vụ ” một cửa”, khách hàng chỉ đến đại lý và sử dụng tất cả các dịch vụ tại đại lý, trong đó dịch vụ tài chính
wallet.png

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ công chứng, hoặc mang tới ngân hàng để so gốc 100% bằng chụp hình, khách hàng hoặc nhân viên kinh doanh
wallet.png

Thủ tục giải ngân

Giải ngân sau khi đi đăng ký, thậm chí chỉ giải ngân khi có đăng ký gốc 100% giải ngân bằng chụp hình

Nhanh gọn tốc độ nhất, giải ngân trước khi đi đăng ký

Sản phẩm HFS & Lợi thế so với ngân hàng

Nội dung Ngân hàng TFSVN Lợi ích
wallet.png

Truyền thống

 • Có áp dụng lãi suất khuyến mại trong 6 tháng hoặc một năm
 • Lãi suất điều chỉnh phụ thuộc từng thời điểm
 • Thời gian vay thông thường 60 tháng
 • Tỷ lệ vay thông thường 70%
 • Có áp dụng lãi suất khuyến mại trong 6 tháng đầu
 • Lãi suất điều chỉnh cạnh tranh và ổn định
 • Thời gian vay dài 84 tháng
 • Tỷ lệ vay cao 85%
Khách hàng có thể tận dụng vốn trong thời gian dài với mức lãi suất ổn định
Hotline